Usselhedens dag i dansk politik

Usselhedens dag i dansk politik

Regeringen (V, LA og K), Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har stemt for L140 – ”paradigmeskiftet”.

Det betyder, at flygtninge skal hjemsendes i stedet for integreres, at integrationsydelsen skal skæres med 2000 kr. og at kommuner ikke længere er forpligtede til at give flygtninge med opholdstilladelse andet end en midlertidig køjeseng. Og en lang række andre uhyrligheder.

Igen skaber vi store problemer for os selv. Med en hjemsendelse hængende over hovedet, kan det føles omsonst at kæmpe for at blive integreret. Det er ikke kun umenneskeligt, det er også rigtigt dyrt, fordi flygtningene med god grund måske ikke vil føle sig motiverede til at blive flittige skatteydere.

Signallovgivning

Det helt absurde er, at paradigmeskiftet kun er signallovgivning. Det betyder ikke umiddelbart, at vi kommer til at sende nogen hjem. Vi signalerer bare meget kraftigt, at flygtninge ikke er velkomne i vores samfund.  Det er meget dumt i en situation, hvor vi mangler arbejdskraft i Danmark og har problemer med parallelsamfund.

Erhvervslivet og fagbevægelsen svigtes

Det er ikke kun et kæmpestort problem for den enkelte flygtnings livsvilkår og lyst til at bidrage positivt.

Det er også et problem for Venstre, Liberal Alliance og Konservative, der svigter virksomhederne, når de siger, at paradigmeskiftet har alvorlige konsekvenser for dem, fordi de mister dygtige medarbejdere.

Det er også et problem for Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der svigter fagbevægelsen og deres medlemmer, som nu står til hjemsendelse, fordi en stor del af dem, arbejder i servicefagene i den offentlige sektor. En sektor, der allerede nu har vanskeligt ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Et selvmål

I sidste ende går paradigmeskiftet ud over os alle sammen. Det er et selvmål af dimensioner.

Torsdag d. 21. februar var en usselhedens og smålighedens dag i dansk politik.

Som radikal ønsker jeg en anden vej, hvor vi både kæmper for sammenhængskraft og økonomisk ansvarlighed. Paradigmeskiftet er alt andet end netop det.