Vi vil have uddannelse i stedet for udflytning

Vi vil have uddannelse i stedet for udflytning

I 2015 begyndte Staten at flytte ud i provinsen. Og selvom alle gerne vil vide, hvad det reelt har kostet skatteyderne indtil videre, så har Statsrevisorerne nu endegyldigt opgivet at få et overblik over de samlede økonomiske omkostninger for udflytningens to første runder.
Kritikken er i stedet haglet ned over projektet. Øget sygefravær, produktionsnedgang, tab af faglighed og forlængede sagsbehandlingstider er de direkte følger.

Vi venter stadig på den lovede bosætning

Og hvor er de fine nye statistikker, der gerne skulle vise øget bosætning i de rørte kommuner? Tallene udebliver, når arbejdsgiverne kommer deres plagede medarbejdere i møde med gunstige aftaler om hjemmearbejdsdage og arbejdstid i toget.
Så er det, at jeg ikke forstår, hvorfor regeringen insisterer på at fortsætte?

En dyr afledningsmanøvre

Og hvis man samtidig fører en politik, hvor den nære velfærd udhules, så oplever jeg som almindelig borger i provinsen jo ikke, at det offentlige bliver styrket, selvom der kommer nogle flere statslige ansatte. Jeg oplever i stedet udflytningerne som et holdkæftbolsje eller en afledningsmanøvre.
Særligt fordi regeringen samtidig udpiner uddannelserne med 2% besparelser, som medfører afvikling af statslige arbejdspladser i provinsen – de få der er tilbage.

Uddannelse i stedet for udflytning

I Radikale Venstre kan vi ikke acceptere afviklingen af uddannelsesmuligheder i provinsen. Der er hårdt brug for dem. I 2017 havde 39% af alle sjællændere mellem 15 – 64 år ikke nogen kompetencegivende uddannelse. Det skal vi have lavet om på! Som samfund ved vi, at uddannelse er vejen til at løfte sig selv fri af social arv, ligesom det er vejen til bedre levestandard, sundhed og livskvalitet. Hvis regeringen virkelig vil skabe balance i Danmark, så brug pengene på uddannelse i stedet for på ørkesløs udflytning!

Regionerne skal ikke nedlægges, de skal udvikles

Regionerne skal ikke nedlægges, de skal udvikles

Ude på landet og i de små byer lades vi i stikken, mens de vigtigste beslutninger, der sætter rammen om vores virkelighed, tages i hovedstaden. Vi vil have reel lokal medbestemmelse på de områder, der igennem de sidste 10 år er blevet undermineret af den ene strukturreform efter den anden.
Og medbestemmelse får vi ikke ved at flytte staten ud i landet, men ved at flytte beslutninger ud fra staten!

Jeg kan slet ikke forstå, hvordan nedlæggelse af regionerne og endnu mere centralisering af beslutningerne skulle give mere nærhed og tryghed?

I stedet for at falde i den gamle fælde og tro, at vi kan omstrukturere os ud af alting, så lad os vende den om i stedet for, og tage udgangspunkt i indholdet i stedet for i formen.
For hvad er det for udfordringer, vi har rundt om i landet, og hvordan kan regionerne styrkes, så de er med til at løse virkelighedens problemer?

I stedet for at fjerne de folkevalgte fra regionerne, skal vi give regionerne mere indflydelse og mere at lave.
Radikale Venstre vil styrke den regionale medbestemmelse på disse områder: Natur- og miljø, trafik, uddannelse, erhvervs samt handicap- og omsorg.

Regionerne kan så meget mere, end blot levere sundhed, så lad os dog udnytte potentialet i stedet for at tegne organisationsdiagrammer.

Lad regionerne stå i spidsen for vores uddannelser

F.eks. vil vi gøre op med regionernes begrænsede beslutningskraft i forhold til udbud og placering af uddannelser. I kombination med det hovedløse omprioriteringsbidrag, der udsulter uddannelserne langsomt men effektivt, er mange lokale uddannelsestilbud under enormt pres, og flere er lukningstruede. For at bevare gode uddannelsestilbud i alle dele af landet, foreslår vi derfor at regeringens systematiske besparelser på uddannelsesområdet annulleres, og erstattes med vedvarende investeringer i uddannelsestilbud i hele Danmark.

Vi vil også indføre et fordelingsprincip, så mindst halvdelen af alle nye erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelsespladser oprettes udenfor de fire største byer.

Vi vil gøre op med den nuværende taxameterordning, der favoriserer uddannelsessteder i de største byer. Endelig skal vi ændre lovgivningen, så det er demokratisk valgte regionsrådspolitikere, der tager beslutninger om uddannelserne lokalt.
Alt det kræver, at staten afgiver indflydelse og stoler på, at vi ude i regionerne er i stand til selv at tage de beslutninger, der passer til vores virkelighed. Og det er måske her, det kniber. Men det er der en løsning på, lige om lidt. Lad os stemme indflydelsen hjem til regionerne, når der kommer valg.

Ny læreruddannelse i Nordvest- og Vestsjælland – men mursten gør det ikke alene

Ny læreruddannelse i Nordvest- og Vestsjælland – men mursten gør det ikke alene

JA, der et behov for en læreruddannelse i Vestsjælland/Nordvestsjælland, men mursten gør det ikke alene.

Lærermanglen i Nordvest- og Vestsjælland er større end i resten af Danmark. Det mærkes meget tydeligt i skolerne, hvor forældre og skoleledere er bekymrede for kvaliteten af børnenes undervisning, når 20-23% af lærerstaben ikke er uddannet til det, de laver. Kommunerne kan ikke rekruttere lærere nok og har svært ved at tiltrække nye lærere, som har uddannet sig langt væk.

Vi skal kunne uddanne os og arbejde, der hvor vi bor og lever vores liv. Derfor skal vi selvfølgelig have en læreruddannelse i Nordvestsjælland. Og for at få dét til at ske, skal Professionshøjskolen Absalon tilføres flere midler. I Radikale Venstre har vi en plan for at oprette hveranden nye studieplads uden for de store universitetsbyer og investere massivt i uddannelse, for vi tror på, at Danmarks fremtid afhænger af lige adgang til uddannelse.

Faldet af uddannede lærere hænger ikke kun sammen med lukningen af Holbæk seminarium, men også med flugten fra lærerværelset. Ifølge Danmarks Lærerforening vælger mange lærere folkeskolen fra på grund af dårlige arbejdsvilkår. Den melding skal kommunerne tage meget seriøst og skabe bedre arbejdsvilkår, så vi kan tiltrække flere af de læreruddannede tilbage til folkeskolen.

Det er nemmere sagt end gjort at løfte folkeskolen, fordi kommunerne er ekstremt pressede på budgetterne – særligt i yderkommunerne. I Radikale Venstre vil vi derfor hvert år sende en ekstra milliard til den klemte folkeskole, så vi sikrer, at alle har de bedste muligheder for fremtiden, uanset hvilken baggrund børnene kommer fra og hvilken kommune, de bor i. Det har været et ønske og en del af vores faste politik i mange år.

Mursten gør det ikke alene

Man kan undre sig over, at lærermanglen i Vordingborg Kommune er på samme niveau som i Nordvestsjælland, på trods af at kommunen huser en læreruddannelse. Så mursten er ikke et quickfix. Der skal også være gode og klare praktikaftaler med skolerne i de nordvestsjællandske kommuner, der skal være fokus på lærernes arbejdsvilkår, så flugten fra lærerværelset stopper, og så skal folkeskolen have en massiv økonomisk indsprøjtning fra Christiansborg. Ellers knækker Danmark mens politikerne gambler med vores fælles fremtid.