Vi er klar til at hjælpe de særligt nedslidte!

Vi er klar til at hjælpe de særligt nedslidte!

Ingen skal bekymre sig om, hvad der sker, hvis man er nedslidt og ikke kan arbejde helt til pensionsalderen. Det har længe været en mærkesag for Radikale Venstre, så lad os få svesken på disken! Lad os gå til forhandlingerne og få konkrete ideer fra alle partier på bordet. Vi er klar!

I Radikale vil vi gerne have en ordning målrettet folk, der er nedslidte, og som kan få en lægeerklæring på det. Men det skal være en ordning, der rammer de nedslidte. Vi er ikke interesserede i at sende raske folk på pension før tid. Det har vi som samfund ikke råd til, når vi også skal bruge penge på uddannelse, folkeskole og klimatilpasning.
Vi vil nedlægge den udskældte seniorførtidspension, som pga. rigide kriterier ikke fungerer som den er tænkt. Vi vil i stedet:

  1. Indføre en ny seniorpension, som man kan søge om, hvis man har 5 år eller mindre til folkepensionsalderen, og hvis man kan dokumentere tab af arbejdsevne. Det skal være langt nemmere at få seniorpension, end det har været at få seniorførtidspension.
  2. For de nedslidte seniorer, som gerne vil blive på arbejdsmarkedet, men ikke kan arbejde på fuld kraft, skal man have ret til et fleksjob, hvis man har 5 år eller mindre til folkepensionsalderen Man skal altså ikke igennem en masse arbejdsprøvninger for at få et fleksjob. Det skal være nemt.

Realistisk forankret

Socialdemokratiet mener i deres udspil, at folkepension skal være en rettighed for de mest nedslidte, uden at definere, hvilke faggrupper, det drejer sig om, eller definere hvad ’nedslidt’ betyder.
De 3 milliarder S har sat af, rækker slet ikke, når demografien sætter ind og gruppen af ældre vokser. Det kniber med finansieringen af deres udspil, hvis tidlig pension gøres til en rettighed, fremfor en individuelt vurderet mulighed for de nedslidte.

Vi vil gerne være med til at hjælpe de særligt nedslidte, men det skal være realistisk forankret.

I Radikale Venstre har vi sat en milliard af til vores udspil, baseret på beregninger af, hvem der vil få brug for den nye seniorpension. For vi vil også gerne bruge noget af statskassen på at forhindre, at folk slides op, så problemet angribes fra flere sider. Arbejdsmiljø, folkesundhed og uddannelse, er alle faktorer, der modvirker nedslidning og forbedrer livskvaliteten. Alt dette skal også finansieres.

Så lad os gå sammen til forhandlingsbordet med konkrete og realistiske bud!

 

 

 

 

Regionerne skal ikke nedlægges, de skal udvikles

Regionerne skal ikke nedlægges, de skal udvikles

Ude på landet og i de små byer lades vi i stikken, mens de vigtigste beslutninger, der sætter rammen om vores virkelighed, tages i hovedstaden. Vi vil have reel lokal medbestemmelse på de områder, der igennem de sidste 10 år er blevet undermineret af den ene strukturreform efter den anden.
Og medbestemmelse får vi ikke ved at flytte staten ud i landet, men ved at flytte beslutninger ud fra staten!

Jeg kan slet ikke forstå, hvordan nedlæggelse af regionerne og endnu mere centralisering af beslutningerne skulle give mere nærhed og tryghed?

I stedet for at falde i den gamle fælde og tro, at vi kan omstrukturere os ud af alting, så lad os vende den om i stedet for, og tage udgangspunkt i indholdet i stedet for i formen.
For hvad er det for udfordringer, vi har rundt om i landet, og hvordan kan regionerne styrkes, så de er med til at løse virkelighedens problemer?

I stedet for at fjerne de folkevalgte fra regionerne, skal vi give regionerne mere indflydelse og mere at lave.
Radikale Venstre vil styrke den regionale medbestemmelse på disse områder: Natur- og miljø, trafik, uddannelse, erhvervs samt handicap- og omsorg.

Regionerne kan så meget mere, end blot levere sundhed, så lad os dog udnytte potentialet i stedet for at tegne organisationsdiagrammer.

Lad regionerne stå i spidsen for vores uddannelser

F.eks. vil vi gøre op med regionernes begrænsede beslutningskraft i forhold til udbud og placering af uddannelser. I kombination med det hovedløse omprioriteringsbidrag, der udsulter uddannelserne langsomt men effektivt, er mange lokale uddannelsestilbud under enormt pres, og flere er lukningstruede. For at bevare gode uddannelsestilbud i alle dele af landet, foreslår vi derfor at regeringens systematiske besparelser på uddannelsesområdet annulleres, og erstattes med vedvarende investeringer i uddannelsestilbud i hele Danmark.

Vi vil også indføre et fordelingsprincip, så mindst halvdelen af alle nye erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelsespladser oprettes udenfor de fire største byer.

Vi vil gøre op med den nuværende taxameterordning, der favoriserer uddannelsessteder i de største byer. Endelig skal vi ændre lovgivningen, så det er demokratisk valgte regionsrådspolitikere, der tager beslutninger om uddannelserne lokalt.
Alt det kræver, at staten afgiver indflydelse og stoler på, at vi ude i regionerne er i stand til selv at tage de beslutninger, der passer til vores virkelighed. Og det er måske her, det kniber. Men det er der en løsning på, lige om lidt. Lad os stemme indflydelsen hjem til regionerne, når der kommer valg.

DF laver sognerådspolitik med statskassen  

DF laver sognerådspolitik med statskassen  

DF påstår de er danskernes parti. Det er de ikke. De er vennernes parti.
Kigger man på kataloget over skattebetalte vennetjenester, så lad os starte med den helt store: flytningen af kriminelle afviste asylansøgere til Lindholm i Stege Bugt, væk fra Kristian Thulesen Dahls og Kristian Jensen egen vælgerbaghave. Det er danmarkshistoriens dyreste flytning på 759 millioner kroner. Det koster mere end den samlede sundhedsreform og mere end finanslovens samlede klimatiltag.
Men DF er åbenbart ligeglade med, hvor mange penge de bruger på tåbelig symbolpolitik, og hvor få virkelige problemer de løser, så længe de mest magtfulde partispidser og de vigtigste venner er glade.

Og DF har åbenbart ikke vigtige venner i Kalvehave ved Lindholm, selvom det var her, at DF ved folketingsvalget i 2015 fik en af landets største valgsejre med 27,4 procent af stemmerne. Der er en meget stor gruppe af Kalvehave-borgere, der må føle sig alvorligt taget ved næsen.

Rigtige venner på Lolland-Falster

Og venner har de på også Lolland-Falster, hvor Rene Christensen har sørget for halvanden million til den kommunalt stiftede fond Business LF, uden at hverken fonden eller kommunerne havde bedt om det. En mandelgave fra Rene.
Også en opgraderingen af E55 ved Nykøbing F står på finansloven med kærlig kammeratlig hilsen fra Rene Christensen. Det projekt kan kun springe over i køen med infrastrukturelle projekter i vores region, hvis man sidder med ved forhandlingsbordet og i øvrigt ikke har nogen ønsker om at tækkes andre end signe egne. Det er pamperi af værste skuffe.

Og venner har de også på Læsø, hvor Danmarks eneste DF-borgmester er glad. Han har nemlig fået 10 millioner til at dække et ulovligt budgetteret underskud på den kommunale finanslov. Det er højst usædvanligt, og for alle andre kommuner havde reaktionen på et ulovligt budgetunderskud sandsynlig været, at kommunen var blevet sat under statslig administration. Men Læsø er ikke en hvilken som helst kommune. Det er en DF-ledet kommune, og i DF passer man godt på sine venner.

Alex Ahrendtsen er også særligt godt tilfreds. Han sidder i bestyrelsen for ”Danske Taler”, som sjovt nok har fået et kæmpe løft med 5 mio. om året. Hvad har man ellers venner for?

Lad dette være den sidste finanslov, som DF svinger taktstokken over!

Det skal være slut med at bedrive egennyttig sognerådspolitik med vores fælleskasse. Vi har store og virkelige problemer, som ikke løses med dyr symbolpolitik eller pamperadfærd. Lad dette være den sidste finanslov, som DF svinger taktstokken over! Fremtidens Danmark banker på og skriger på rigtige løsninger på virkelige problemer.