Fra demokratiets maskinrum – i Nepal

Fra demokratiets maskinrum – i Nepal

Der er altid vindere og tabere i et folketingsvalg. Og når støvet har lagt sig, begynder det virkelige parlamentariske arbejde: at finde fælles løsninger på samfundets reelle problemer. Igennem forhandlinger, aftaler og kompromisser tager vi det lange træk sammen. Det er styrken ved det danske demokrati. Vi snakker med hinanden, også på tværs af partiskel, fordi vi har en fælles sag, selvom vi ikke altid er enige om, hvordan vi skal prioritere.

Demokratitræning for unge politikere

Jeg var i Nepal i vinterferien for organisationen DIPD (Dansk Institut for Partier og Demokrati) for at udvikle et træningsprogram for nepalesiske ungdomspolitikere.

I det unge demokrati Nepal, er politikerne ved at forstå, at demokratiets DNA ikke er at vinde, men at samarbejde. Selvom kommunistpartiet fik absolut flertal ved valget i 2017 bør de inddrage oppositionen, danne koalition og lede landet. Det kræver, at de lytter, indgår brede aftaler og stopper med at opføre sig arrogant og enevældigt. For Nepal har brug for stabilitet og ro til at opbygge den demokratiske kultur, som er deres erklærede mål. Til det formål, har de stiftet den tværpolitiske organisation JOMPOPS, som samarbejder med DIPD om træning og uddannelse af nye generationer af politikere. De kigger mod Danmark efter inspiration og er ivrige efter at speede processen op.

Det kan ikke gå hurtigt nok

Nepals demokratiske ambitioner er tårnhøje. F.eks. er de helt med på, at kvinders deltagelse i politik er helt central. Men de ved også, at de er oppe imod meget dybe traditionelle kønsrollemønstre og en stærk patriarkalsk kultur, så de har indført kvoter. I Nepals helt nye grundlov, vedtaget i 2015, er det indskrevet, at mindst 33% af parlamentets medlemmer skal være kvinder. Og på lokalpolitisk niveau skal mindst 40% være kvinder. Men kvindernes tilstedeværelse garanterer ikke, at de har indflydelse. Tværtimod. Nepal venter stadig på, at nye stærke generationer af unge kvinder retter ryggen og tager magten.

Flere gange i løbet af ugen er jeg blevet spurgt: Hvordan gør I? Hvorfor fungerer Danmarks demokrati så godt, som det gør i dag? Der er flere grundlæggende faktorer, som skal være tilstede.

Den første og største faktor er, at Danmark er et samfund bygget på meritokrati, med meget lidt korruption og nepotisme. I Danmark defineres din livsbane af dine evner, og ikke dit efternavn eller din pengepung.
Korruption, nepotisme og enorme klasseforskelle i Nepal sorterer stadig langt de fleste fra og gør, at kun eliten har adgang til magten. Penge køber alliancer, vigtige poster og ikke mindst stemmer.
Et anden meget vigtig faktor er at fremme dygtig politisk lederskab. Der skal være adgang til indflydelse for de kvikkeste hoveder, og ikke kun for de dybeste lommer. Nøglen til at lykkedes med det demokratiske projekt er uddannelse. Og Nepal er på vej. De fleste unge kan læse og skrive, mens det stadig kniber for de ældre generationer. Et dårligt offentligt skolevæsen holder den fattige del af befolkningen væk fra indflydelse. Selvom kastesystemet er forbudt trives det stadig i landdistrikterne, hvor gamle traditioner og fastlåste sociale mønstre forhindrer unge i at blive til noget andet, end deres forældre har været.

Der er nok at lave for en ny politiker i Nepal.

I mellemtiden er gamle og nye parlamentsmedlemmer optaget af at positionere sig og kæmpe om magten. Der ligger en enorm opgave foran dem, men de virker som om, de er ramt af samme virus, som den danske regering – at det hele ender i symbolpolitik og gestik.
Nepals fremtid ligger i deres hænder. De skal smøge ærmerne op og implementere de gode intentioner, der skinner ud af den nye grundlov. Og samtidig skal de forbedre deres parlamentariske arbejde, så de undgår en vred og fremmedgjort opposition, der måske kunne få ideer om kup.
Hvis ikke de får skabt dette samarbejdsfundament ender de med ikke at flytte noget som helst, og være ligeså ineffektive som Nepals tidligere herskere.

Eksperter i koalition

Det er lige præcis derfor Radikale Venstre er i Nepal. Vi er om nogen et koalitionsparti, der altid søger fælles løsninger. Det bevidste vi så sent som i foråret 2018, hvor vi gik forrest for oppositionen ind i forhandlingslokalet, da regeringen og Dansk Folkeparti var på nippet til at lave en energiaftale alene. Men fordi vi gik forrest, fulgte resten af oppositionen med, og vi fik sammen lavet danmarkshistoriens bredeste og største energiaftale.

Selvom det danske og det nepalesiske samfund er meget forskellige, så er vi fælles om, at have virkelige problemer, der kræver rigtige løsninger og stærke demokratier. En god politiker retter blikket og opmærksomheden mod de virkelige problemer, i stedet for at lade sig styre af frygten og give ”de andre” skylden for alt, hvad der er galt. På tværs af meningsforskelle skal vi møde hinandens blikke i stedet for at kigge væk. Vi kæmper ikke mod hinanden, men mod problemerne. For kun sammen kommer vi fremad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>