Lighed i velfærd gennem retfærdig refusion for sociale ydelser

Lighed i velfærd gennem retfærdig refusion for sociale ydelser

Til Radikale Venstres landsmøde 2018 har jeg skrevet tre resolutionsforslag, som ligger mit hjerte nært. Dette er et af dem:

Radikale Venstre ønsker lighed i basal velfærd, så bopælen ikke er afgørende for kvaliteten af de kommunale services borgeren har adgang til. Kommunernes meget forskelligartede udgiftspres til sociale ydelser underminerer budgetterne i de fattigste kommuner, og dermed også princippet om lige velfærd i hele landet, idet kommunerne derved ikke har råd til kerneydelser som f.eks. ordentlige folkeskoler, ældrepleje, daginstitutioner, sundhed, samt lige hjælp til handicappede, lige bevillinger af pension og fleksjob osv. Radikale Venstre ønsker mere retfærdig statslig refusion til kommuner med meget store befolkningsgrupper på sociale ydelser.

Begrundelse:

Kommunerne får refusion af udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge osv.) I refusionsreformen i 2016 lagde regeringen en incitamentsstruktur ind i refusionssystemet, så den differentieres således i ”refusionstrappen”:

  • 80 pct. refusion i de første 4 uger.
  • 40 pct. fra den 5. til den 26. uge.
  • 30 pct. fra den 27. til den 52. uge.
  • 20 pct. fra den 53. uge og frem.

Det betyder, at de langtidsledige koster kommunerne relativt meget, mens korte arbejdsløshedsperioder ikke er så dyrt. Mange land- og yderkommuners muligheder for at yde anstændig service undergraves af det høje pres, pensioner, kontanthjælp og andre sociale ydelser lægger på budgetterne. Konsekvensen er, at der ikke er råd til f.eks. ordentlige skoletilbud eller ældrepleje. De kommunale udgifter til sociale ydelser i disse kommuner er ofte 30% – 60% højere end i gennemsnitskommunen. Effekten i de ramte kommuner forstærkes af, at der ofte ikke er et stærkt erhvervsliv, der kan trække disse personer ind på arbejdsmarkedet.
De nuværende procentsatser underminerer budgetterne i landets fattigste kommuner. Et skridt på vejen til bedre balance i Danmark er at øge refusionen til de fattigste kommuner, så også de har en chance for at levere
anstændig basal velfærd til deres borgere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>