Vi er klar til at hjælpe de særligt nedslidte!

Vi er klar til at hjælpe de særligt nedslidte!

Ingen skal bekymre sig om, hvad der sker, hvis man er nedslidt og ikke kan arbejde helt til pensionsalderen. Det har længe været en mærkesag for Radikale Venstre, så lad os få svesken på disken! Lad os gå til forhandlingerne og få konkrete ideer fra alle partier på bordet. Vi er klar!

I Radikale vil vi gerne have en ordning målrettet folk, der er nedslidte, og som kan få en lægeerklæring på det. Men det skal være en ordning, der rammer de nedslidte. Vi er ikke interesserede i at sende raske folk på pension før tid. Det har vi som samfund ikke råd til, når vi også skal bruge penge på uddannelse, folkeskole og klimatilpasning.
Vi vil nedlægge den udskældte seniorførtidspension, som pga. rigide kriterier ikke fungerer som den er tænkt. Vi vil i stedet:

  1. Indføre en ny seniorpension, som man kan søge om, hvis man har 5 år eller mindre til folkepensionsalderen, og hvis man kan dokumentere tab af arbejdsevne. Det skal være langt nemmere at få seniorpension, end det har været at få seniorførtidspension.
  2. For de nedslidte seniorer, som gerne vil blive på arbejdsmarkedet, men ikke kan arbejde på fuld kraft, skal man have ret til et fleksjob, hvis man har 5 år eller mindre til folkepensionsalderen Man skal altså ikke igennem en masse arbejdsprøvninger for at få et fleksjob. Det skal være nemt.

Realistisk forankret

Socialdemokratiet mener i deres udspil, at folkepension skal være en rettighed for de mest nedslidte, uden at definere, hvilke faggrupper, det drejer sig om, eller definere hvad ’nedslidt’ betyder.
De 3 milliarder S har sat af, rækker slet ikke, når demografien sætter ind og gruppen af ældre vokser. Det kniber med finansieringen af deres udspil, hvis tidlig pension gøres til en rettighed, fremfor en individuelt vurderet mulighed for de nedslidte.

Vi vil gerne være med til at hjælpe de særligt nedslidte, men det skal være realistisk forankret.

I Radikale Venstre har vi sat en milliard af til vores udspil, baseret på beregninger af, hvem der vil få brug for den nye seniorpension. For vi vil også gerne bruge noget af statskassen på at forhindre, at folk slides op, så problemet angribes fra flere sider. Arbejdsmiljø, folkesundhed og uddannelse, er alle faktorer, der modvirker nedslidning og forbedrer livskvaliteten. Alt dette skal også finansieres.

Så lad os gå sammen til forhandlingsbordet med konkrete og realistiske bud!