Vi vil have uddannelse i stedet for udflytning

Vi vil have uddannelse i stedet for udflytning

I 2015 begyndte Staten at flytte ud i provinsen. Og selvom alle gerne vil vide, hvad det reelt har kostet skatteyderne indtil videre, så har Statsrevisorerne nu endegyldigt opgivet at få et overblik over de samlede økonomiske omkostninger for udflytningens to første runder.
Kritikken er i stedet haglet ned over projektet. Øget sygefravær, produktionsnedgang, tab af faglighed og forlængede sagsbehandlingstider er de direkte følger.

Vi venter stadig på den lovede bosætning

Og hvor er de fine nye statistikker, der gerne skulle vise øget bosætning i de rørte kommuner? Tallene udebliver, når arbejdsgiverne kommer deres plagede medarbejdere i møde med gunstige aftaler om hjemmearbejdsdage og arbejdstid i toget.
Så er det, at jeg ikke forstår, hvorfor regeringen insisterer på at fortsætte?

En dyr afledningsmanøvre

Og hvis man samtidig fører en politik, hvor den nære velfærd udhules, så oplever jeg som almindelig borger i provinsen jo ikke, at det offentlige bliver styrket, selvom der kommer nogle flere statslige ansatte. Jeg oplever i stedet udflytningerne som et holdkæftbolsje eller en afledningsmanøvre.
Særligt fordi regeringen samtidig udpiner uddannelserne med 2% besparelser, som medfører afvikling af statslige arbejdspladser i provinsen – de få der er tilbage.

Uddannelse i stedet for udflytning

I Radikale Venstre kan vi ikke acceptere afviklingen af uddannelsesmuligheder i provinsen. Der er hårdt brug for dem. I 2017 havde 39% af alle sjællændere mellem 15 – 64 år ikke nogen kompetencegivende uddannelse. Det skal vi have lavet om på! Som samfund ved vi, at uddannelse er vejen til at løfte sig selv fri af social arv, ligesom det er vejen til bedre levestandard, sundhed og livskvalitet. Hvis regeringen virkelig vil skabe balance i Danmark, så brug pengene på uddannelse i stedet for på ørkesløs udflytning!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>